• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmysłowa ścieżka: Muzyka jako narzędzie do kreowania atmosfery.

Praktycznie wszelkie machiny spotykane we nowoczesnym przemyśle, nawet te wykorzystywane na mniejszą miarę jak frezarki czy tokarki, są aplikowane cyfrowo czy także sterowane komputerowo. Nawet jeżeli ostatecznie parę ruchów przy niej wykonać musi operator czy inżynier, to większa część parametrów pracy oraz zakresów działania ustawia się poprzez panele sterowania, które następnie oddziałują na sterownik CNC – tak działa ANCHOR. Koronnym zadaniem drajwera CNC od zawsze było zakodowanie paru fundamentalnych wiadomości na temat choćby wyznaczonego ruchu, jego kierunku czy prędkości oraz planowanych zatrzymań. W przykładowej fabryce montującej pojazdy mechaniczne, sterowniki CNC są w stanie niezwykle efektywnie przesuwać gigantycznymi elementami konstrukcyjnymi wozów w zależności od zaawansowania prac. Pierwsze sterowniki CNC były kodowane sprzętowo za wsparciem tzw. G-kodu, jaki zezwalał na zaprogramowanie w systemie mikroprocesorowym takiej maszyny, automatu czy systemu hydraulicznego od kilku do kilkunastu fundamentalnych funkcji i działań

1. Znajdź więcej

2. Tutaj

3. Portfolio

4. Post

5. Oferta specjalna

Categories: Hobby

Comments are closed.